www.federatiemaasdorpen.nl

Meerlo - Tienray - Swolgen - Broekhuizenvorst - Broekhuizen - Lottum - Grubbenvorst

In verband met de Coronacrisis willen wij u hier op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen binnen de kerken in onze parochies

Pastoor Schreiber
Hoofdstraat 19
5864 BC Meerlo
0478-691217

Mothers Prayers (Biddende moeders)

Beste parochianen, Beste mensen,

vanaf volgende week donderdag rond 09.30 uur, na de Heilige Mis, is er weer met regelmaat een gebedsdienst van biddende moeders in de kerk van Meerlo. "Biddende Moeders" is voor vrouwen die, samen met anderen vrouwen, willen bidden voor hun kinderen en kleinkinderen maar ook voor jongeren voor wie niet gebeden wordt.

Het gebedsinitiatief ´Biddende moeders´ is in Engeland ontstaan (1955) en heeft zich snel over de wereld verspreid. In oktober 2002 is het in Nederland van start gegaan. Wat is nu bijzonder hieraan? De spiritualiteit bestaat hierin dat we onze kinderen en onze problemen aan God toevertrouwen. Moeders bidden dus samen voor hun kinderen en kleinkinderen en alle kinderen en jongeren. De zorgen, noden, wensen en intenties van moeders kunnen hier worden uitgesproken en aan God worden toevertrouwd. Wat hier wordt besproken blijft vertrouwelijk. Misschien wilt ook u, moeder, een keer langskomen? U bent van harte welkom.

Cursus avondprogramma

Volgende week woensdag 23 september om 20.00 uur, weer in het Winkeltje in Tienray, leg ik u uit hoe de Rozenkrans gebeden kan worden en wat de bedoeling van het gebed is. Vroeger werd de Rozenkrans ook gebeden in gezinnen of onderweg naar het werk. In de week daarop woensdag 30 september probeer ik uitleg te geven wat een parochiegemeenschap is, wat hun betekenis en meerwaarde is, en hoe ze zich heeft ontwikkeld in de afgelopen decennia. In verband met de corona-maatregelen is aanmelding op tijd noodzakelijk.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Parochie Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming

Doopsel

Op 27 september 2020 zal in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Grubbenvorst Nikita Kusters het sacrament van het doopsel ontvangen.
De viering zal in verband met corona-maatregelen in besloten kring plaatsvinden.

Wij wensen de dopeling en de ouders Gods zegen en veel vreugde toe.

 

Spreekuur

Beste parochianen,
Vanaf zaterdag 19 september is er weer een spreekuur in alle parochies in de parochiekerk van:

Parochie Heilige Joannes de Doper in Meerlo, donderdag 09.30 - 09.50 uur,
Parochie Onze Lieve Vrouw Troosteres Der Bedrukten in Tienray, woensdag 19.30 - 19.50 uur,
Parochie Heilige Lambertus in Swolgen, dinsdag 18.20-18.40 uur,
Parochie Heilige Naam Jezus in Broekhuizenvorst, zaterdag 15.30-15.50 uur,
Parochie Heilige Nicolaas in Broekhuizen, zaterdag 15.00-15.20 uur,
Parochie Heilige Gertrudis in Lottum, zaterdag 14.30-14.50 uur,
Parochie Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming in Grubbenvorst, zaterdag 14.00-14.20 uur.

De kapelaan in opleiding of ik zullen aanwezig zijn.
Ook bestaat de mogelijkheid om afzonderlijk een afspraak te maken via telefoon of email.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

 

Uitnodiging cursusprogramma voor volwassenen in de Parochiefederatie Maasdorpen 2020 / 2021

Beste parochianen,
Beste mensen,

Voor het komende najaar en winter hebben we weer een aantal interessante cursussen en informatieavonden samengesteld voor onze parochianen.

Zo zijn er cursussen voor mensen die graag vrijwilliger bij de kerk willen worden en daar meer kunnen leren over wat de specifieke taken inhouden en wat er van ons, maar ook van de vrijwilliger verwacht kan worden.

Er zijn verschillende avonden voor iedereen die wat meer van de bijbel te weten wil komen, of waarop dieper ingegaan wordt op de betekenis van de Sacramenten, het Rozenkransgebed, Getijdengebed en de Kruisweg.

Er zijn ook een aantal bijeenkomsten voor jongeren, waar we spreken over het kerkelijk huwelijk, hoe je misdienaar of zelfs priester kunt worden.

Ik wil u graag uitnodigen om deel te nemen aan het cursusprogramma, want het programma is er speciaal voor u! Meer gedetailleerde informatie vindt u in het cursusprogramma 2020/2021, of u kunt met mij contact opnemen.

De locatie is in ´t Winkeltje in Tienray, achter de kerk. We beginnen om 20.00 uur en het duurt tot ongeveer 21.30 uur. Vanwege de huidige Coronamaatregelen is de deelname vooralsnog beperkt tot 7 personen per avond. Als er meer gegadigden zijn, kunnen we eventueel een extra cursusavond inplannen.

Om te kunnen deelnemen dient u zich uiterlijk twee weken van tevoren middels een aanmeldingsformulier op te geven. U ontvangt dan een bericht per email (of telefoon) of- en wanneer u kunt deelnemen. U mag zich ook aanmelden voor meerdere cursussen, maar dan verzoeken wij u wel om per cursus een apart formulier in te sturen.

De avonden zijn gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier cursus (woensdagavond)
Aanmeldingsformulier cursus 'Misdienaar' (zaterdagmorgen, 20 maart 2021)

Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

 

Zondag 20 september

Eerste Lezing

Tweede Lezing

Evangelie

 

Download de lezingen en tussenzang als PDF

 

Misrooster

       
dinsdag
15 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
16 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
17 september
8.30
9.00
Rozenhoedje
H. Mis
Meerlo
Meerlo
zaterdag
19 september

18.00
19.15

H.Mis
H. Mis
Tienray
Broekhuizenvorst
Zondag
20 september

9.00
10.30

H. Mis
H.Mis

Lottum
Meerlo

       
dinsdag
22 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
23 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
24 september
8.30
9.00
Rozenhoedje
H. Mis
Meerlo
Meerlo
zaterdag
26 september

19.00

H.Mis
Grubbenvorst
Zondag
27 september

9.00
10.30

H. Mis
H.Mis

Swolgen
Broekhuizen

       
dinsdag
29 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Swolgen
Swolgen
woensdag
30 september

18.40
19.00

Rozenhoedje
H. Mis
Tienray
Tienray
donderdag
1 oktober
8.30
9.00
Rozenhoedje
H. Mis
Meerlo
Meerlo
zaterdag
3 oktober
     
Zondag
4 oktober
     
       

Volledige lijst voor de maand september

Volledige lijst voor de maand oktober

Regels voor de kerken ivm COVID-19

 

Nieuwsbrief vanuit het federatiebestuur

Beste parochianen,

De nieuwsbrief vauit het federatiebestuur kunt u HIER online lezen.
U kunt hem ook als PDF downloaden

 

 

Communie en Vormsel 2020/2021

Beste parochianen, In verband met de corona-maatregelen wil ik u in het kort even laten weten dat het op dit moment nog niet mogelijk is om de communie- en vormsellessen met betrekking tot het komende schooljaar 2020/2021 voor te bereiden.

De vormselviering zal naar verwachting in november en de communieviering na pasen plaatsvinden. Eind augustus zal ik u weer informeren over de stand van zaken. Desondanks kunt u nu al uw kind aanmelden voor de communie- en vormselviering. Dan kan ik u rechtstreeks informeren zodra ik meer weet.

Aanmeldingsformulieren kunt u hieronder downloaden. Deze kunt u ingevuld in de brievenbus van de pastorie (Hoofdstraat 19, Meerlo) of in de brievenbus van de kerk in uw woonplaats deponeren.
U kunt ze echter ook digitaal versturen naar: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

Aanmeldingsformulier H. Communie

Aanmeldingsformulier H. Vormsel

 

Eten om te leven

In deze week vieren wij het hoogfeest van sacrament van de heilige Eucharistie, van het lichaam en bloed van Christus. We gedenken met dit feest dat Jezus in ons midden woont. Op nederige wijze komt Hij tot ons in de gedaanten van Brood en Wijn. Hij schenkt zichzelf als voedsel, zodat we geestelijk gesterkt door het leven kunnen gaan om eens deel te kunnen nemen aan het eeuwig leven. De verandering kan brood en wij kan alleen plaatsvinden in het kader van een heilige mis.

Hebt u zich misschien gevraagd waarom ik mij zo druk maak dat passend met dit sacrament wordt omgegaan? Dat heeft te maken met de geloofsovertuiging dat God brood en wijn daadwerklijk in het kader van de heilige mis - in de consecratie - verandert in zijn lichaam en bloed. Wij katholieken geloven erin. God komt ons niet alleen dichtbij, Hij komt in ons, zichtbaar en waarneembaar. Dat is eigen en uniek aan ons geloof. Hij sterkt ons lichamelijk, maar met name geestelijk. De verandering van brood en wijn in zijn lichaam en bloed kan alleen in het kader van een heilige mis. De uitreiking van zijn lichaam en bloed, de communie, hoort hier bij. Dit hoort dus samen.

De uitreiking van zijn lichaam buiten een heilige mis is met name bedoelt voor zieken die niet aan een heilige mis kunnen deelnemen.

Zoals in de afgelopen weken was het u niet mogelijk om deel te mogen nemen aan een heilige mis. U kon dus een heilige mis alleen volgen op televisie, radio of internet. U kon dus ook de communie slechts geestelijk ontvangen. Gelukkig dat dit nu weer mogelijk is. Helaas kan op dit moment in onze federatie niet in elke parochie elke zondag een heilige mis worden gevierd. Dat is heel verdrietig, maar er worden nog heilige missen gevierd in uw omgeving. Het is de wens van de bisschop dat u elke week deelneemt aan een heilige mis ook al moet u eventueel naar een andere kerk gaan. Dit geldt met name voor het ontvangen van de communie, omdat dit dient te gebeuren in een heilige mis.

In het kader van een sacramentsprocessie belijden wij ons geloof hierin in het openbaar en vragen God om bescherming en begeleiding. Dit is dit jaar niet of nauwelijks mogelijk.

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Weer Misintenties

Beste parochianen,

Ik richt mij vandaag met name tot mensen op hogere leeftijd die niet in de gelegenheid zijn om naar een kapel of kerk te gaan in verband met de corona-maatregelen, maar wél een misintentie willen opgeven of een kaars willen aansteken.

Vanaf nu kunt u dit wél doen op de volgende manier: geef uw misintentie per email door, bijvoorbeeld door de hulp van een familielid, aan: pastoor.schreiber@federatiemaasdorpen.nl en vraag aan hen om de kosten ter hoogte van € 12,50 (weekdagsmis) of € 27,50 (zondagsmis) over te laten maken op de rekening NL52 RABO 0132502186 van de parochie Heilige Joannes De Doper in Meerlo. Voor zover u wilt kan ik ook voor u een Noveenkaars zegenen en aansteken in verbinding met een intentie in de kerk van Onze Lieve Vrouw Troosteres Der Bedrukten in Tienray (grot) voor € 5,00.

Bijzonder is dat deze misintentie zal worden opgedragen in een Heilige Mis zonder gelovigen. Bovendien zal de misintentie niet worden vermeld in de dorpsbladen. Niet alleen mensen op hogere leeftijd, maar ook anderen mogen van deze mogelijkheid gebruik maken. Dat wil ik graag voor u doen. Parochiefederatie Maasdorpen Pastoor Schreiber

Parochiefederatie Maasdorpen
Pastoor Schreiber

 

Virtuele tour door de kerk

Neem een kijkje in de kerk van Swolgen

Neem een kijkje in de kerk van Lottum

Neem een kijkje in de kerk van Tienray

Neem een kijkje in de kerk van Meerlo

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizen

Neem een kijkje in de kerk van Broekhuizenvorst

Neem een kijkje in de kerk van Grubbenvorst

Via bovenstaande link kunt u in de kerken van Swolgen, Lottum, Tienray, Meerlo en Broekhuizen rondlopen, op een vergelijkbare manier als in Google Streetview.
U kunt letterlijk rondkijken en alles bezichtigen. Op de tegelvloer zijn witte sterren geprojecteerd, als u daar op klikt, komt u op die plaats terecht.

Op termijn zullen deze wandelingen in alle 7 de kerken mogelijk zijn.